Začněte tím, že nás kontaktujete…

Obchodní oddělení

+ 420 777 151 260
+ 420 731 824 698
obchod@mtronix.cz

Zjistíme co potřebujete… a nastavíme parametry spolupráce

Osobní jednání
 • dohodneme osobní jednání
 • budeme se hodně ptát a ješte více poslouchat
 • zodpovíme všechny vaše dotazy
 • získáme přehled o vašich požadavcích
Individuální přístup
 • navrhneme optimální řešení
 • maximálně se přizpůsobíme
 • označíme klíčové body zakázky
 • budeme jednat o ceně
Dohoda na spolupráci
 • odsouhlasíme si požadavky zakázky
 • dohodneme termíny
 • dohodneme cenové a platební podmínky
 • potvrdíme si smlouvu o spolupráci
S námi se dohodnete...
… protože všechno je pouze věcí dohody. Klademe důraz na individuální přístup. Rádi budeme jednat o všech aspektech dané zakázky. Známe naše možnosti a schopnosti.

Vyměníme si důležité kontakty…

Po dohodnutí podmínek spolupráce předáme všechny potřebné informace našemu realizačnímu týmu.

 • spojíme ty správne lidi u nás se správnými lidmi u vás
 • předáme jim všechny potřebné informace pro úspěšný start zakázky
 • naplánujeme další kroky
Minimálně dva...
… pracovníci stále k dispozici. V každém okamžiku průběhu zakázky jsou vám k dispozici minimálně dva odpovědní pracovníci Mtronix, kteří dokáží operativně řešit vzniklé požadavky, změny a podobně.

Realizační tým připraví vše potřebné pro zakázku

Kontrola postupů
 • naši supervisoři zkontrolují dodané postupy
 • v případě potřeby je doplní/upraví
 • začlenění postupy do našich procesů
 • případné změny si s vámi odsouhlasí
Příprava reportů
 • připravíme denní report
 • nastavíme vám report dle potřeby
 • individuální změny jsou samozřejmostí
 • opět si s vámi vše potvrdíme
Výběr týmu
 • vybereme nejvhodnější tým
 • určíme odpovědného team leadera
 • provedeme zaškolení na danou zakázku
 • předáme týmu finální informace pro začátek práce
Kratší než se zdá ...
… je naše reakční doba od zadání do startu zakázky. Mnohé z výše uvedeného probíhá paralelně v kompetenci více pracovníků. Supervisor pak odpovídá za finální stav.

Začneme pracovat na vaší zakázce, reportujeme

 • náš supervisor a inspektoři kvality vyrazí na místo určení
 • supervisor spolu s vaší kontaktní osobou dohlédne na správný start zakázky
 • další průběh zakázky je pod stálým dohledem supervisora
 • v dohodnutých časových intervalech reportujeme provedenou práci a stav zakázky

Tedy ještě jednou – začnete tím, že nás kontaktujete…

Obchodní oddělení

+ 420 777 151 260
+ 420 731 824 698
obchod@mtronix.cz

Zavoláme vám zpět …